Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Σε διαθεσιμότητα η υγεία, δύο στάδια αξιολόγησης. Κριτήρια

Σε δύο στάδια θα γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού στο ΕΣΥ για την εφαρμογή της κινητικότητας νοσηλευτών, διοικητικών και των 210 γιατρών, πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ. Στην πρώτη φάση θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι θα παραμείνουν στις υπηρεσίες, ενώ στη δεύτερη θα αξιολογηθούν όσοι ...............


θα λάβουν φύλλο πορείας προς άλλο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Ο υπολογισμός των μορίων ορίζεται σε δύο υπουργικές αποφάσεις που αναμένεται να εκδοθούν σήμερα εφ’ όσον το υπουργείο Υγείας λάβει το απαραίτητο πράσινο φως και από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η τελική πρόταση του υπουργείου Υγείας, στην πρώτη φάση αξιολόγησης θα προσμετρηθούν βασικά κριτήρια όπως τα έτη προϋπηρεσίας και συνεπώς η εμπειρία αλλά και η αίτηση παραμονής, ενώ στα μείον θα συνυπολογιστούν παράμετροι όπως η απόσταση εκτός υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι θα βαθμολογηθούν και με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάζοντας στο μικροσκόπιο προσόντα όπως εκπαίδευση και γνώση ξένων γλωσσών αλλά και πειθαρχικές ποινές.

Με ανώτατο όριο τις 50 μονάδες θα βαθμολογηθούν οι 1.618 εργαζόμενοι που θα τεθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας. Στο δεύτερο στάδιο εκείνοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια θα είναι και πιο τυχεροί, αφού θα έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το αίτημα επιλογής της νοσηλευτικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να μετακινηθούν. Επιπροσθέτως, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη κενών σε νοσοκομεία-πυλώνες ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής και να επαναλειτουργήσουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας αλλά και κλινικές που υπολειτουργούσαν λόγω ελλείψεων.Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της κινητικότητας:

• 13 Αυγούστου θα ξεκινήσει η συλλογή του υλικού της αξιολόγησης των φορέων από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
• 23 Αυγούστου θα δημοσιευθεί ο κατάλογος με τα ονόματα των εργαζομένων οι οποίοι θα τεθούν σε κινητικότητα.
• 24 με 30 Αυγούστου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη μετακίνηση τους σε όμορα νοσοκομεία.
• 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαδικασία της κινητικότητας.
• 16 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των εργαζομένων στις νέες τους θέσεις.

Οι αλλαγές στα νοσοκομεία:

ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Το προσωπικό του ΓΝ Πατησίων προτείνεται να ενισχύσει κυρίως τις δομές του νοσοκομείου ΓΟΝΚ «Αγ. Ανάργυροι» και του ΓΝΘΠ
«Παμμακάριστος», όπως η οφθαλμολογική κλινική.

Ειδικότερα, προτείνεται η λειτουργία των εξής υπηρεσιών:
α) Των εξωτερικών ιατρείων του Παραρτήματος Καυτατζόγλου και πιο συγκεκριμένα τη λειτουργία Παθολογικού, Καρδιολογικού, Διαιτολογικού και Χειρουργικού εξωτερικού Ιατρείου.
β) Της Μονάδας Λιθοτριψίας
γ) Των υπηρεσιών ιματισμού και καθαριότητας, καθώς και του αρχείου των νοσοκομείων αυτών.
δ) Τη λειτουργία νέων εξωτερικών ιατρείων του Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειου

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Το συγκρότημα της Πολυκλινικής προτείνεται να μετατραπεί σε Αστικού Τύπου Κέντρο Υγείας και Χρόνιων Νοσημάτων στο κέντρο της
Αθήνας και στο πλαίσιο αυτό να στεγάσει επιπλέον μία Καρδιολογική Μονάδα (ήδη διαθέτει μονάδα εμφραγμάτων) και μία Παθολογική Μονάδα
Αποθεραπείας. Επιπλέον, η Πολυκλινική θα λειτουργεί ως σημείο εξυπηρέτησης πολιτών για έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικής φύσεως.

Θα υποστηρίζεται με προσωπικό (ιατρικό και λοιπό) από τον “Ευαγγελισμό”. Ήδη, έχει μεταφερθεί και συγχωνευθεί στο Θριάσιο η Ουρολογική Κλινική της Πολυκλινικής.

Επιπλέον προτείνεται η μεταφορά των κάτωθι τμημάτων και μονάδων:

1. Παθολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. Λειτουργία Τμήματος Παθολογικού / Αποθεραπείας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό
2. Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Λαϊκό
3. Γαστρεντερολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Θριάσιο
4. Νευρολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Τζάνειο
5. Καρδιολογικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό. Λειτουργία Καρδιολογικής Μονάδας, υποστηρικτική στον Ευαγγελισμό
6. Γενικό Χειρουργικό Τμήμα: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
7. Οφθαλμολογικό: μεταφορά στο Λαϊκό
8. ΩΡΛ: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
9. Διαβητολογικό Κέντρο: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
10. Αναισθησιολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό
11. Μικροβιολογικό – Βιοχημικό – Αιματολογικό εργαστήριο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού
12. Ακτινολογικό Τμήμα: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού
13. Φαρμακείο: συγχώνευση με το αντίστοιχο του Ευαγγελισμού και συνλειτουργία με τον ΕΟΠΥΥ
14. Αιμοδοσία: έχει ήδη ενοποιηθεί με την αντίστοιχη του Ευαγγελισμού
15. Γυναικολογικό: μεταφορά στον Ευαγγελισμό

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προτείνεται:
1. Η δημιουργία Παθολογικού Ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας (Palliative Care ‐ Hospice), καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια
Νοσοκομεία
2. Η δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στα Δημόσια Νοσοκομεία
3. Η λειτουργία εξωτερικών Ιατρείων μιας στάσης (One stop) για έκδοση πιστοποιητικών

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Προτείνεται να ενισχυθεί ο Βόρειος Άξονας της Αττικής με τη δημιουργία μιας ομάδας νοσοκομείων (hospital trust) με τη διασύνδεση των νοσοκομείων Σισμανόγλειο – Φλέμιγκ – Παίδων Πεντέλης, με την ταυτόχρονη αλλαγή χαρακτήρα του νοσοκομείου Φλέμιγκ από Γενικό Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο Αποκατάστασης. Το ΓΝΑ Αμαλία Φλέμιγκ αποτελεί νοσοκομείο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ενώ παρέχει και εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προτείνεται το νοσοκομείο να λειτουργήσει σε καθεστώς μερικής εφημερίας.

Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:
1. Λειτουργία Τμημάτων στα πλαίσια υποστήριξης του Σισμανογλείου
2. Δημιουργία Κλινικής Ημερήσιας Νοσηλείας (one day clinic)
3. Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων,
4. Λειτουργία Μονάδα Αποκατάστασης

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Παθολογικό Τμήμα: Συγχώνευση των Α’ και Β’ Παθολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα.
Καρδιολογικό Τμήμα: Συγχώνευση των Α’ και Β’ Καρδιολογικών Τμημάτων σε ένα Τμήμα.
Καρδιολογική Μονάδα: διατήρηση υφιστάμενης
Ορθοπεδικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)
Οφθαλμολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι»
Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας: διατήρηση υφιστάμενης στο Α. Φλέμινγκ
Κέντρο Νεφρικής Υποστήριξης: διατήρηση στο Α. Φλέμινγκ
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Ενδοκρινολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο
Πνευμονολογικό Τμήμα: μεταφορά στο ΓΟΝΚ
Εργαστηριακός Τομέας: συγχώνευση και συν‐λειτουργία με τον αντίστοιχο του Σισμανογλείου
Ακτινολογικό Τμήμα – Μονάδα Αξονικής Τομογραφίας: διατήρηση στο Α.Φλέμινγκ
Μονάδα Ενδοσκοπήσεων: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)
Ουρολογικό Τμήμα: μεταφορά στο Σισμανόγλειο (χωροταξική διευθέτηση με απόφαση της 1ΗΣ ΥΠΕ)

Μεταφορά – συγχώνευση με Σισμανόγλειο:
ΩΡΛ Τμήμα
Αιμοδοσία: συγχώνευση με αιμοδοσία Σισμανογλείου
Νεφρολογικό Τμήμα
Μονάδα Ενδοσοκομειακών Λοιμώξεων: συγχώνευση με αντίστοιχη του Σισμανογλείου
Διοικητικές – Οικονομικές – Τεχνικές Υπηρεσίες: συγχώνευση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Σισμανογλείου

ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Προτείνεται:

Η πλήρης ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων. Η λειτουργία τους θα γίνεται σε 2 βάρδιες.
Η Α΄ και Β΄ Παθολογική, η Καρδιολογική, η Μονάδα Εντατικής και η Νεφρολογική ενοποιούνται σε μια Παθολογική κλινική με καρδιολογική μονάδα Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού παραμένει και ενισχύεται για να μπορεί να καλύψει .6 επιπλέον ασθενείς την ημέρα.
Η Αιματολογική κλινική παραμένει στην Αγία Βαρβάρα. Η Αιμοδοσία παραμένει στην Αγία Βαρβάρα.
Η Α΄ και Β΄ Χειρουργικές, η Ουρολογική, η Οφθαλμολογική και η ΩΡΛ κλινική μεταφέρονται στο ΓΝ Νίκαιας
Το Μικροβιολογικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
Η Αναισθησιολογική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
Η Κλινική Επ. Λοιμώξεων μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
Η Παιδοψυχιατρική κλινική μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
Το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας μεταφέρεται στο ΓΝ Νίκαιας
Το τμήμα φυσιοθεραπείας παραμένει στην Αγία Βαρβάρα
Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας παραμένει και εντάσσεται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείας
Οι ψυχολόγοι παραμένουν και εντάσσονται στην Μονάδα Ανακουφιστικής Θεραπείαςmadata

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...