Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα


Υπεγράφη τη Μεγάλη Τετάρτη από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο θα διανεμηθεί σε περίπου 600 χιλιάδες οικογένειες ή 1.000.000 πολίτες με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ως βασικό όριο εισοδήματος προσδιορίζεται .........


το ποσό των 6.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

Ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, σύμφωνα με την εξής κλίμακα:

Δικαιούχοι Βασικό όριο εισοδήματος (€) Καταβαλλόμενο ποσό (€)
Αιτών / Αιτούσα 6.000 500
Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.000 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.000 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.000 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.000 +83,33

Σε ό,τι αφορά τη συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ και τις 200.000 ευρώ για δικαιούχο με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα.

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, στην ΚΥΑ προβλέπεται ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αλλά και για μακροχρόνια ανέργους που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον ΟΑΕΔ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται:

  • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου

  • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται

  • Πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

  • Πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


Για να λάβει το κοινωνικό μέρισμα, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική "Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος" που βρίσκεται στοTAXISnet, μέχρι τις 30/6/2014.

Προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος είναι ο αιτών θα πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013.

Το ποσό θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα ορίσει ο δικαιούχος κατά της συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του αίτησης.

Το κοινωνικό μέρισμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα:

  • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5
  • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5 έως και την 31/5 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6
  • Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6 έως και την 30/6 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7.

Όπως προβλέπει η ΚΥΑ, ειδικά για τους μακροχρόνια ανέργους, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...