Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Μ. Χασάπης : Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρχικά, οφείλω να ευχαριστήσω την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Άργους – Μυκηνών, η οποία απαντώντας σε σχετική επιστολή μου, που αναφέρεται κατωτέρω, μου παρέσχε σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που ζήτησα. Στην συνέχεια να επισημάνω ότι ..........


μετά από μια στοιχειώδη επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψαν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα , αλλά και ερωτήματα που αφορούν όχι μόνο την λειτουργία και τις υποχρεώσεις του κ. Δημάρχου, αλλά και του συνόλου της δημοτικής αρχής.
Επειδή έχω κατά το παρελθόν αναφερθεί τουλάχιστον τρεις φορές εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο στην είσπραξη των τελών ύδρευσης, που αφορά τις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων, στην παρούσα φάση θα ασχοληθώ μόνο με το σοβαρό αυτό θέμα.
Μια βασική υποχρέωση λοιπόν της εκάστοτε δημοτικής αρχής είναι η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων, που αποτελούν τμήμα των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του δήμου. Τα τέλη ύδρευσης είναι, βάσει νόμου, ανταποδοτικά τέλη που σημαίνει ότι ο δήμος για να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης ( κόστος λειτουργίας αντλιοστασίων, επέκταση και αντικατάσταση δικτύων, αποκατάσταση βλαβών κ.τ.λ.) πρέπει να εισπράττει και τα αντίστοιχα ποσά από τους δημότες και δεν νομιμοποιείται να καλύπτει από άλλους πόρους αυτές τις ανάγκες.
Η υποχρέωση είσπραξης των τελών ύδρευσης για τις δημοτικές ενότητες ήταν, μέχρι τέλους του 2012, αρμοδιότητα του δήμου και έκτοτε πέρασε στην Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.Μ. . Για να εισπραχθούν βέβαια τα τέλη ύδρευσης πρέπει να ληφθούν μετρήσεις από τους αντίστοιχους υδρομετρητές , να εκδοθούν οι ανάλογοι βεβαιωτικοί κατάλογοι , να σταλούν ειδοποιητήρια στους δημότες και οι υπηρεσίες του δήμου να εισπράξουν τα αντίστοιχα ποσά. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν τοπικές κοινότητες, στις οποίες οι ενδείξεις των υδρομετρητών, ελήφθησαν για πρώτη φορά, από την παρούσα δημοτική αρχή, πριν μόλις μερικούς μήνες , με ότι αυτό συνεπάγεται ( βλάβες υδρομετρητών , πιθανές διαρροές , παρεμβάσεις στο δίκτυο κ.τ.λ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν εκδοθεί βεβαιωτικοί κατάλογοι και με ποια στοιχεία ; Το βέβαιο είναι ότι σε αρκετές τοπικές κοινότητες δεν έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια για να πληρωθούν τέλη ύδρευσης από την ανάληψη καθηκόντων της παρούσας δημοτικής αρχής ( δηλαδή από το 2011 ). Παράδειγμα στο Κιβέρι , ειδοποιητήρια έχουν σταλεί μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, γιατί η παρούσα δημοτική αρχή δεν άσκησε αυτό το στοιχειώδες της καθήκον; Από αμέλεια , ανικανότητα ή μήπως ήταν συνειδητή επιλογή; Γνωρίζοντας τι σημαίνει το τρίτο, φαντάζομαι ότι θα προτιμήσει ένα από τα δύο πρώτα. Μπαίνοντας λοιπόν αισίως στον τέταρτο χρόνο, αυτής της αυτοδιοίκητης θητείας και επειδή τα ανταποδοτικά τέλη δεν χαρίζονται από κανέναν, θα σταλούν κάποια ειδοποιητήρια πληρωμής πριν ή θα μείνουν για μετά τις εκλογές;
Αν πάντως, θεωρήσουμε ότι δεν θα αλλάξει η δημοτική αρχή να περιμένουν οι δημότες μαζεμένο τον λογαριασμό μετά τις εκλογές . Αν αλλάξει, τότε η επόμενη δημοτική αρχή, θα αναγκαστεί βέβαια να εισπράξει μαζεμένα και αναδρομικά τα τέλη ύδρευσης, εισπράττοντας βέβαια και την δίκαιη οργή των δημοτών.
Αναμένοντας λοιπόν με ενδιαφέρον τις απαντήσεις της δημοτικής αρχής, το ερώτημα
που τίθεται πλέον στους δημότες είναι : Μια δημοτική αρχή που δεν μπορεί να κάνει τα στοιχειώδη είτε από αμέλεια είτε από ανικανότητα μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο;

Χασάπης Μιχαήλ ( Δ. Σ. Άργους – Μυκηνών )
( Μέλος Παράταξης " Οι πολίτες μπροστά" )


Χασάπης Μιχαήλ Προς
. ( Δ. Σ. Άργους – Μυκηνών ) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Email: mihhas@otenet.gr Δήμου Άργους - Μυκηνών
Άργος : 2- 12- 2013

ΘΕΜΑ : " Οικονομικά Στοιχεία Δήμου Άργους – Μυκηνών " .

Στο πλαίσιο μιας πληρέστερης και σαφούς ενημέρωσής μου, παρακαλώ , το συντο-μότερο δυνατόν , να μου χορηγήσετε στοιχεία που να αποτυπώνονται , μέχρι την ημέρα της απαντήσεως σας , τα εξής :
α) Τα ποσά των Κ.Α.Π. ( Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ) και της Σ.Α.Τ.Α ( συλ-
λογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ) για το 2013.
β) Τα συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν από τον δήμο το 2013 από έσοδα Π.Ο.Ε.
( παρελθόντων Οικονομικών Ετών ).
γ) Τα συνολικά εισπραχθέντα ποσά του δήμου για το 2013 από ίδιους πόρους
δ) Έστω κατά προσέγγιση, το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών του δήμου προς εργολάβους και προμηθευτές.
Επίσης το ύψος των μακροπρόθεσμων χρεών και τα τοκοχρεολύσια του δήμου προς το Τ.Π.Δ. ( Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ) ή προς άλλες τράπεζες , αν υπά-ρχουν. Στην απάντησή σας, παρακαλώ , αν είναι εφικτό , να φαίνονται τα συνολικά χρέη και τα τοκοχρεολύσια ανά Δ.Ε.(Δημοτική Ενότητα).
Τέλος, τα συνολικά ποσά που αφορούν ανείσπρακτες οφειλές από τον δήμο για οποι-αδήποτε κατηγορία δημοτικών τελών ανά Δ.Ε. και αν είναι αρμοδιότητάς σας, τα ανείσπρακτα ποσά από τα τέλη ύδρευσης ανά Δ.Ε
Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για την ανταπόκριση και την συνεργασία σας .


Χασάπης Μιχαήλ ( Δ. Σ. Άργους – Μυκηνών )
( Μέλος Παράταξης " Οι πολίτες μπροστά" )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...