Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Απίστευτο: Προληπτικές κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων

Σε προληπτικές κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων θα προχωρεί η εφορία για οφειλές φόρων που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση. Μόνη δικαιολογία που θα μπορεί να ...........


χρησιμοποιήσει ο έφορος για τις εξπρές- κατασχέσεις θα είναι η υποψία ότι ο φορολογούμενος μπορεί να αφήσει απλήρωτα τα χρέη του στο Δημόσιο.
Η υπερεξουσία που παρέχεται στους εφόρους προβλέπεται με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή μετά από απαίτηση της τρόικας. Με τη συγκεκριμένη διάταξη κάθε φορολογούμενος που αντιμετωπίζει δυσκολίες να πληρώσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο απειλείται με προληπτικές κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του πολυνομοσχεδίου, προβλέπει ότι η φορολογική διοίκηση, όταν θεωρεί ότι επίκειται κίνδυνος να μην εισπραχθούν φόροι που έχουν καταλογιστεί, θα μπορεί να επιβάλει, πριν από τη λήξη των προθεσμιών πληρωμής και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια δικαστική απόφαση, τη συντηρητική κατάσχεση των κινητών και των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, καθώς επίσης και των απαιτήσεών του είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Ουσιαστικά η εφορία αποκτά το δικαίωμα να προχωρεί σε κατασχέσεις-εξπρές για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις των φορολογουμένων σε χέρια τρίτων για φόρους και λοιπά δημόσια έσοδα, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής δεν έχουν καν λήξει. Με την ίδια διάταξη, προβλέπεται επίσης ότι η συντηρητική κατάσχεση θα μετατρέπεται αυτόματα σε αναγκαστική, από τη στιγμή που θα λήξει η προθεσμία καταβολής της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε.
Ειδικά για περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που αφορούν σε μη καταβολή ποσών ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ ή σε συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ με πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων και του 50% των καταθέσεων των παραβατών, ενώ θα ανοίγουν θυρίδες και θα δεσμεύουν το 50% των μετρητών και το σύνολο του περιεχομένου σε είδος (π.χ. κοσμήματα, ράβδοι χρυσού κ.λπ.).
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα για παρακράτηση του εφάπαξ ή του τιμήματος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη χρεών προς το Δημόσιο ακόμη κι αν ο οφειλέτης έχει φροντίσει και έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ταυτόχρονα οι φοροελεγκτές θα πραγματοποιούν εφόδους και επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα ακόμη και σε σπίτια που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη με τη συμμετοχή αστυνομικών οργάνων.
Επίσης με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:
  • «Κοστούμι φόρου» θα ράβει η εφορία στους φορολογουμένους που... «ξεχνούν» να υποβάλουν φορολογική δήλωση ή το ποσό του δηλούμενου εισοδήματός του δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο έφορος θα προσδιορίζει τον φόρο ορίζοντας το φορολογητέο εισόδημα με βάση τα στοιχεία του φακέλου του ή του ατομικού περιουσιολογίου και θα του στέλνει το εκκαθαριστικό σημείωμα με τον φόρο που θα πρέπει να πληρώσει. Συγκεκριμένα η εφορία θα προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες. Πρόκειται για τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» ή τα νέου τύπου «τεκμήρια» που εφαρμόζονται πλέον και στα φυσικά πρόσωπα.
  • Ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός 10 ημερών να ενημερώσει το μητρώο της εφορίας για κάθε μεταβολή στην έδρα, την επωνυμία, την δραστηριότητα και τη διεύθυνσή του.
  • Δεν θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα για πάσης φύσεως οφειλή σε οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα.
  • Η υποβολή νέας δήλωσης Ε9 θα γίνεται σε χρόνο ρεκόρ εντός 30 ημερών απο τους φορολογουμένους με μεταβολές στην περιουσιακή ή οικογενειακή τους κατάσταση
  • Οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία τροποποιούνται, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση στη χώρα φυσικών προσώπων που επιδιώκουν να παραμείνουν για χρονικά διαστήματα άνω των 183 ημερών για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς, χωρίς να θεμελιώνουν, για τον λόγο αυτό, φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και να υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.
  • Προβλέπεται για πρώτη φορά ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα και του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Καταργείται με τον τρόπο αυτό η προνομιακή μεταχείριση της Δημοσίου ως προς την προθεσμία της παραγραφής που ήταν ασύμβατη προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης.
  • Η υποχρεωτική χρήση του δελτίου αποστολής καταργείται και αντικαθίσταται από την εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση
imerisia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...