Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Αμετάβλητες οι αποδοχές των βουλευτών για το 2014

Αμετάβλητες μένουν οι αποδοχές των Βουλευτών για το 2014 σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Βουλής, ο οποίος θα συζητηθεί τη Δευτέρα στην Ολομέλεια. Ωστόσο ο Προϋπολογισμός θα είναι μειωμένος κατά 6,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των μειώσεων μισθού στους ..........


υπαλλήλους και δευτερευόντως από μειώσεις σε δαπάνες λειτουργίας και μειώσεις στα μισθώματα που πληρώνει η Βουλή.

Ο Προϋπολογισμός της Βουλής, που είναι εντός των στόχων που έχει θέσει το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2014 – 2017, θα ανέλθει σε 141.898.000 ευρώ έναντι 148.751.000 ευρώ το 2013, 170.972.000 ευρώ το 2012 και 222.140.000 ευρώ το 2009.

Αμετάβλητα είναι τα κονδύλια που αφορούν τους Βουλευτές:

Αποζημίωση: 20.952.000 ευρώ.
Αποζημίωση για συμμετοχή τους σε τμήματα διακοπών της Βουλής και επιτροπές: 1.575.000 ευρώ.
Επίδομα οργάνωσης γραφείου: 6.478.000 ευρώ.
Έξοδα κίνησης: 1.365.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η άσκηση της Προεδρίας στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα επιβαρύνει την Βουλή με περίπου 1.270.000 ευρώ (295.000 για εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 20.000 για δημόσιες σχέσεις, 160.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση κτηρίων, 402.000 ευρώ για μεταφράσεις κ.α.)

Όσον αφορά το προσωπικό της Βουλής από τον Προϋπολογισμό προκύπτει ότι συνολικά υπηρετούν 1393 υπάλληλοι οι οποίοι κατά κατηγορίες είναι:

-μόνιμοι: προβλέπονται 718 θέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαΐου υπηρετούν 593. Επισημαίνεται ότι η Βουλή προσέλαβε το 2013 12 στενογράφους μέσω ΑΣΕΠ.

-ιδιωτικού δικαίου: προβλέπονται 853 θέσεις. Τον Μάιο υπηρετούσαν 609 άτομα.

-ειδικοί φρουροί: προβλέπονται 75 θέσεις και υπηρετούν 72.
-μετακλητοί : προβλέπονται 200 θέσεις και υπηρετούν 119.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...