Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Νέου τύπου τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Νέου τύπου τεκμήρια για τη φορολόγηση 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί μέχρι αύριο.

Με το νέο σύστημα που κινείται στα πρότυπα του αμερικανικού τύπου ..............


φορολογικών ελέγχων, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών θα γίνεται αυτόματα από την Εφορία με κριτήρια το είδος, τον χρόνο και την έδρα του επαγγέλματος, τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες μισθοδοσίας, τα μέσα περιθώρια κέρδους και τα έσοδα του κλάδου ή της ειδικότητας, την ταμειακή ρευστότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς και τον τρόπο ζωής του επαγγελματία.

Με βάση τα παραπάνω θα προσδιορίζεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλεται «αυτόματος φόρος», ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις. Ωστόσο, πριν από την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού ή του νέου εκκαθαριστικού σημειώματος ο προϊστάμενος της ελεγκτικής αρχής θα καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος θα μπορεί να αντικρούσει το πόρισμα του ελέγχου εφόσον με παραστατικά και έγγραφα αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η Εφορία.

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών εξειδικεύει και εμπλουτίζει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος των φορολογουμένων, η οποία ψηφίστηκε πριν από 14 μήνες και για την εφαρμογή της οποίας υπήρξαν εκόντες πιέσεις από την τρόικα.

Η διάταξη που προστέθηκε στο άρθρο 67Β του κώδικα φορολογίας εισοδήματος προβλέπει ότι «ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με έλεγχο μπορεί να διενεργείται και με την εφαρμογή μίας ή περισσότερων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογουμένου, δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
madata

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...